عیدی بازنشستگان 3 میلیون و 500 هزار تومانی شد؟

بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق کشوری، عیدی خود را همراه با حقوق بهمن ماه دریافت خواهند کرد. – عیدی ثابت بازنشستگان برای سال 1402، دو میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده که علاوه بر آن برای همسر بازنشسته 700 هزار تومان و برای هر فرزندی که فرد بازنشسته، برای او حق اولاد دریافت می کند،
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021167388946460672/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%9F