علت واریز نشدن عیدی 1403 بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟

به گزارش زیرنویس، میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در باره پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: با توجه به مشخص شدن مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در تلاش هستیم با تامین منابع، – عیدی را به حساب بازنشستگان پرداخت کنیم. وی درباره زمان پرداخت عیدی …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021121913103611904/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F