ظرفیت کارت فرهنگی چقدر است؟ کارت اعتباری برای خرید اعتباری و اقساطی

کارت توانا برای چه کسانی است؟ مزایای کارت اعتباری ویژه برای معلمان چیست؟ – کارت اعتباری معلمان (توانا کارت) یک اپلیکیشن موبایلی است که برای معلمان و معلمان سراسر کشور استفاده شده است که از طریق آن می توانند کالا یا خدمات مورد نیاز خود را در قالب…
منبع خبر: اندیشه معاصر
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030106270353014784/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%26%23124%3B-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C