طوفان خورشیدی در راه زمین


تهران– ایرنا– دانشمندان هشدار داده‌اند که در پی یک رشته انفجار روی سطح خورشید ممکن است یک ابر طوفان خورشیدی موسوم به آدم خوار در راه زمین باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85386702/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86