ضرورت راه‌اندازی سامانه رصد چالش‌های فناورانه/دانشگاه‌ها کانون حل مسائل باشند


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید کانون حل مسائل کشور باشند، گفت: انتظار می‌رود دانشگاه صنعتی شریف یک سامانه برای رصد چالش‌های فناورانه ایجاد کند تا دولت با تمرکز بیشتری به حل گلوگاه‌های فناورانه بپردازد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85379201/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86