صنایع خلاق، سبک زندگی اسلامی و حرکت در مسیر تمدنی گام دوم انقلاب اسلامی توسعه می‌یابد


تهران – ایرنا – شورای فرهنگ عمومی کشور و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی با امضای تفاهم‌نامه‌ای همکاری‌های خود را در عرصه های توسعه صنایع خلاق و تحقق سبک زندگی اسلامی- ایرانی و حرکت به سمت شاخص‌های تمدنی گام دوم انقلاب اسلامی توسعه می‌دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85385677/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8