صدور احکام معلمان در اعتراض به ترتیب اسفندماه / فعال سازی سامانه بارگذاری مدارک معلمان جدیدالورود

صدور احکام معلمان در اعتراض به ترتیب اسفندماه / فعال سازی سامانه بارگذاری مدارک معلمان جدیدالورود

سخنگوی رسمی وزارت آموزش و پرورش با تایید بسته شدن موضوع اعتراض به آرایش معلمان گفت: همه ایرادات پاسخ داده شده و بررسی شده است. ایرادات برخی فرقه ها دیر رسید و در این زمینه بین 2000 تا 3000 هزار فرقه باقی مانده است که به پرونده آنها رسیدگی می شود و در صورت پذیرش ایرادات، حکم آنها در اسفند ماه صادر می شود، بنابراین می توان گفت که موضوع طبقه بندی اعتراضات بسته شده است.

علی فرهادی در گفت وگو با ایسنا. وی در خصوص طبقه بندی معلمان جدید افزود: سامانه طبقه بندی معلمان جدیدالورود از شنبه هفته گذشته باز شده است و معلمان جدید فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان می توانند مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند و حکم آنها طبق قانون طبقه بندی صادر می شود. .

وی تعداد اعتراضات را نسبت به تعداد معلمان زیاد عنوان کرد و ادامه داد: اعتراضات قابل قبول کمتر از 25 درصد بوده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در خصوص شرایط طبقه بندی دانشجو معلمان گفت: دانشجو معلمانی که تحصیلات خود را به پایان رسانده اند و مدارک آنها تکمیل و تایید دانشگاه باشد در صورت بارگذاری در طبقه بندی قرار می گیرند. اسناد.

فرهادی در خصوص حقوق دانشجو معلمان گفت: این افراد چون تازه فارغ التحصیل شده اند در واقع مربی معلم (مربی معلم) می شوند و شرایط حقوق آنها بستگی به رتبه ای دارد که کسب می کنند و با توجه به حوزه خدمتی و شدت آن شرایط آب و هوایی و آب و هوایی. این واقعیت که آنها ازدواج کرده اند

وی در پایان دلیل اصلاح طبقه بندی را برای به روز رسانی فهرست طبقه بندی بر اساس قانون اعلام کرد و افزود: اصلاحات باید در تیم کاری مربوطه بررسی شود و موظف هستیم نتیجه را طبق جدول موجود اعلام کنیم. برنامه هفتم

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1402120502588/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87