صدور احکام جدید رتبه بندی معلمان بازنشسته سال 1400 + جزییات

معاون وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی درباره احکام رتبه بندی فرهنگیان ارائه داد. – ، علی فرهادی معاون وزارت آموزش و پرورش از صدور احکام رتبه بندی برای تمام فرهنگیان بازنشسته سال 1400 خبر داد. علی فرهادی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از صدور احکام رتبه …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021124515704014848/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA