شکل‌گیری شبکه دانشجویی توسعه علوم پزشکی کشور

رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت از شکل‌گیری شبکه دانشجویی توسعه علوم پزشکی کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، حوریه محمدی، صبح امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در مراسم افتتاحیه جشنواره پر سیمرغ که با هدف افزایش آگاهی و شناخت نسبت به ساختار و عملکرد شبکه دانشجویی توسعه علوم پزشکی کشور برگزار شد، گفت: دانشجو، سرمایه اصلی خانواده بزرگ توسعه آموزش است.

رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، با قدردانی از حضور دانشجویان، گفت: شکل گیری شبکه دانشجویی، مهم ترین هدف مرکز مطالعات است تا به عنوان خانواده بزرگ توسعه آموزش کشور، فعالیت های موثر تیمی را ساماندهی کنیم.

وی کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت را بزرگ ترین تشکل دانشجویی خواند و تاکید کرد: این کمیته سال گذشته موفق به تصویب اساسنامه دانشجویی شد و اکنون یکی از ماموریت ها و اهداف این نشست، آشنایی و شناخت هرچه بیشتر دانشگاه ها با ساختار و عملکرد کمیته ها و کارگروه ها است.

محمدی با قدردانی از حمایت های باقری فرد، نخستین ماموریت خود را احیای تشکل های دانشجویی عنوان کرد و گفت: ایشان اهمیت زیادی برای تشکل های دانشجویی قائل است و همواره ازفعالیت های دانشجویی استقبال می کند.

رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت از دانشجویان به عنوان اعضای اصلی تیم و سرمایه اصلی خانواده بزرگ توسعه آموزش یاد کرد و گفت: همه می دانیم که در سیستم آموزشی نواقصی وجود دارد که باید خودمان دست به دست دهیم و مشکلات را بر طرف کنیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، محمدی بر ضرورت انتقال تجربه میان دانشگاه های کوچک و بزرگ تاکید کرد و گفت: در دانشگاه های بزرگ امکانات بیشتر و در دانشگاه های کوچک انعطاف پذیری بیشتر وجود دارد. از این رو می توانید تجربیات یکدیگر را بومی سازی و باز اندیشی کنید. انتظار اصلی ما این است که بررسی وضع موجود داشته باشید و اصول بازخورد دادن را فراگیرید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112417438/%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1