شور نوجوانی و قلبی که به عشق ایران و انقلاب اسلامی می‌تپد


تهران- ایرنا- شور نوجوانی، آنان را از جای جای کلانشهر تهران به خیابان آزادی کشانده است تا در یک جشن ملی، از شور و اشتیاق خود برای «ایران قوی» سخن بگویند و نشان دهند میراث دارانی فهیم برای انقلابی هستند که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان بنیان نهادند و پدران و مادرانشان از آن پاسداری کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85378785/%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%BE%D8%AF