شفافیت زمانی و تعهدات متقابل؛ ویژگی‌های لازم برای انتشار بهتر مقالات


تهران- ایرنا- عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، گفت: برای رسیدن به وضعیتی مطلوب‌ در انتشار مقالات علمی در نشریات معتبر باید به دو ویژگی؛ یعنی شفافیت زمانی و تعهدات متقابل نویسندگان و نشریات توجه کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85386574/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1