شرایط جذب نخبگان وزارت بهداشت به عنوان اعضای هیات علمی

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت گفت: طبق دستورالعمل شهید شهریاری اگر نخبگی فردی احراز شود، کد استخدامی عضویت در هیات علمی را دریافت می‌کند و به سه دانشگاه معرفی می‌شود، یکی از این سه دانشگاه موظف به جذب هستند.

مهدی باقری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جذب نخبگان به عنوان عضو هیات علمی‌ در دانشگاه‌ها گفت: طبق دستورالعمل شهید شهریاری کسانی که می‌خواهند از اعضای هیات علمی دانشگاه باشند، باید امتیازات و شاخص هایی داشته باشند. وزارت بهداشت این دستورالعمل را که منطبق بر شرایط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان و معاونت علم و فناوری بر اساس شاخص و ارزش های وزارت بهداشت اصلاح و مورد بازبینی قرار داد. برخی از آیتم ها حذف و اضافه شدند.

وی افزود: بر اساس این دستور العمل اگر فردی امتیازات لازم را داشته باشد و نخبگی او احراز شود، یک مجوز به عنوان ردیف استخدامی اعضای هیات علمی دریافت می‌کند و به سه دانشگاه معرفی می شود. اگر با دپارتمانی به توافق برسد، جذب خواهد شد. البته یکی از این سه دانشگاه یا دپارتمان موظف هستند این فرد را استخدام کنند؛ در حالی که در گذشته اینگونه نبود، اگر فرد نخبه ای کد استخدامی هم داشت، دانشگاه‌ها او را جذب نمی کردند. امسال حدود ۶۰ نفر طبق این آیین نامه جذب دانشگاه ها شدند.

باقری درباره آمار مهاجرت پزشکان نیز گفت: آمار دقیقی درباره مهاجرت پزشکان ندارم و آمارهایی که داده می شود دقیق نیست. در برخی از موارد بزرگنمایی شده است. البته واقعیت این است که درآمد پزشکان در برخی از کشورهای خارجی بسیار بالا است. باتوجه به اینکه ارزش پول ملی ما کاهش یافته است، دریافتی پزشکان در خارج از کشور ۱۰ تا ۱۵ برابر است. برای نمونه کشورهای خلیج فارس که منابع انسانی قویی ندارند، شرایطی ایجاد کرده اند که با پرداخت دستمزد بالا پزشکان ایرانی را جذب کنند.

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت تصریح کرد: مسائل  اقتصادی در مهاجرت اهمیت دارد؛ اما مسائل انگیزشی و فرهنگی اهمیت بالاتری دارد، عِرق به خاک و خانواده از مهاجرت جلوگیری می کند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112115297/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C