سیدافقهی: مردم را برای شناسایی نخبگان پای کار می‌آوریم+ فیلم


تهران- ایرنا- قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به انجام آسیب شناسی به منظور شناسایی علت اجرانشدن طرح «شهاب» یا همان شناسایی و هدایت نخبگان در کشور، یکی از راهکارهای اصلی این مجموعه در دوره مدیریتی جدید برای رفع این مشکل را به میدان آوردن مردم و کمک گرفتن از آنها عنوان کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85306128/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85