سورپرایز صندوق بازنشستگی کشوری درباره صدور احکام رتبه بندی معلمان بازنشسته (11 دی 1402)

معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام رتبه بندی 62 هزار معلم بازنشسته و همچنین مشمولان بخشنامه 230 (استفاده از معلمان در بخش اداری) که در دوره زمانی 31 شهریور 1400 تا 29 اسفند 1401 بازنشسته شدند، – ، سورپرایز صندوق بازنشستگی کشوری درباره صدور احکام رتبه …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021031904510816256/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%C2%AB%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86