سود سهام عدالت این افراد کجا رفت؟

خواننده ای پیام داده بود که سود سهام عدالت او کمتر از مبلغ اعلام شده به حساب او واریز شده است، حال آن که اصولاً حتی یک ریال بابت سود سهام عدالت را به حساب من واریز نکرده اند و این در حالی است که خانم 70 ساله ای هستم که 40 سال قبل به دلیل از کارافتادگی ناشی از ابتلا به بیماری ام.
منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021017895767498752/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F