سوال امتحانات نهایی فقط از کتب درسی طرح می‌شود


تهران- ایرنا-رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، یادگیری و فهم دانش‌آموز را مبنای سوال و ارزشیابی در آزمون نهایی برشمرد و گفت: قطعا خارج از کتاب درسی، هیچ سوالی طرح نخواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85388314/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF