سن ورود به دانشگاه فرهنگیان معین شد؛ از این سن بالاتر نمی توانید معلم شوید!

در این میان اما از آنجا که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از بدو ورود به دانشگاه، استخدام شده و سنوات برای آنها حساب می شود، تابستان امسال هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت فردی از وزارت آموزش و پرورش با موضوع شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش از طریق …
منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021101312091496448/%D8%B3%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86