سرپرست دبیری «ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته» منصوب شد


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور در حکمی، مصطفی میلانی را به عنوان سرپرست دبیری «ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته» این معاونت منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85346887/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8