سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص راه‌اندازی شد


تهران – ایرنا – سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص با هدف اجرای سند تحول قضایی و اطلاع رسانی درباره موضوعاتی مانند ممنوع‌المعامله بودن، محجور، غایب مفقودالاثر، متوفی فرضی، متوقف، ورشکسته، معسر، متهم، محکوم و متواری، محکومیت مالی محاکم، محکومیت مالی اجراییات ثبت راه اندازی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85346662/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF