«سرباز وطن»؛ وصف رشادت سردار دل‌ها در کتاب‌های درسی گنجانده شد


تهران – ایرنا – رشادت‌ و بزرگی‌های حاج قاسم و خدمت‌های خالصانه و بی‌بدیل او در طی عمر خویش به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی در کتب درسی مختلف، بنا به پایه و سن دانش‌آموزان گنجانده شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85342126/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF