سال تحصیلی آینده 71 هزار آموزگار و دبیر جذب می شوند | جزییات تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: پیش بینی شده در آزمون استخدامی پیش رو نیز حدود 71 هزار نفر آموزگار و دبیر برای سال تحصیلی آینده جذب کنیم. – معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: پیش بینی شده در آزمون استخدامی پیش رو نیز حدود 71 هزار نفر آموزگار و دبیر برای …
منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021159884276750336/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF