سالی ۲۵ درصد به سهمیه دانشگاه فرهنگیان افزوده می‌شود/آزمون استخدامی در سه زمان


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آزمون‌های استخدامی سال ۱۴۰۳ در سه زمان برنامه‌ریزی شده است، گفت: مطابق قانون برنامه هفتم، سالی ۲۵ درصد به سهمیه دانشگاه فرهنگیان افزوده می‌شود و سازمان برنامه وبودجه نیز مکلف شده زیرساخت مورد نیاز را تامین کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85374680/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C