سازوکار تایید فنی، استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار تایید فنی، استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش آموزش تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، ماده ۱۵ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:

«ماده ۱۵- یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۱ قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به ۱ اصلاح می‌گردد:
تبصره ۲-  تایید فنی، استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی توسط سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور دارای گواهی صلاحیت در سازمان برنامه و بودجه کشور و مورد تایید سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام می‌شود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف ۵ سال نسبت به اعمال ضوابط و استعدادهای فضا و تجهیزات مدارس و مراکز آموزشی و و پرورشی غیر دولتی موجود اعم از ملکی و استیجاری اقدام نمایند.

همچنین رئیس مرکز اداره سنجش و تضمین کیفیت آموزش و پرورش و معاون تربیت بدنی و سلامت و معاونان ابتدایی و متوسطه به ترکیب شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استان موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ این قانون اضافه می‌شود.»

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101107144/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88