ساخت 230 مدرسه در استان تهران در دوران دولت سیزدهم


تهران – ایرنا – مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران از ساخت 230 مدرسه شامل 2 هزار و 432 کلاس درس در استان تهران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: سرانه فضای آموزشی در استان برای هر دانش آموز 3.80 مترمربع بوده است. آنچه با کار جهادی و افزایش ساخت و ساز انجام شد فضای آموزشی: این سرانه در سال 1402 هجری قمری بالغ بر 74/4 متر مربع بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85424035/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85