ساخت محصول استراتژیک «بوسترپمپ‌ با عملگر هوا» در کشور باوجود تحریم‌ها


تهران – ایرنا – مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان از ساخت «بوسترپمپ‌ با عملگر هوا» با وجود اعمال تحریم‌ها علیه ایران خبر داد و گفت: این محصول یک کالای استراتژیک است و در بیشتر صنایع بالادستی از جمله صنایع نفت و گاز، صنایع دفاع و صنعت فولاد کاربرد دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85346402/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF