ساخت دوربین با حساسیت بالا برای تشخیص سرطان


تهران – ایرنا – محققان با ساخت دوربین جدید با حساسیت بالا گامی در مسیر توسعه روش‌های تصویربرداری در بخش‌های مختلف از جمله تشخیص سرطان، افزایش امنیت داده‌ها و جلوگیری از جعل اسناد برداشتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85378377/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86