ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری بین‌المللی به‌زودی افتتاح می‌شود


تهران – ایرنا – رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران گفت: ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری بین‌المللی به‌زودی با حضور مقامات کشوری به صورت رسمی افتتاح می‌شود، در حال حاضر ۹۴ شرکت دانش‌بنیان در این پارک مستقر هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85373710/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF