زمان واریز حقوق و عیدی معلمان بازنشسته اعلام شد

معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که حکم بازنشستگی بیش از یکهزار نفر از بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشمول، – صادر شده و در پایان بهمن ماه حقوق بازنشستگی، معوقات و عیدی پایان سال به صورت یکجا به حساب این افراد واریز می شود. به گزارش …
منبع خبر: اینتیتر
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021107757542412288/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%C2%AB%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%C2%BB-%D9%88-%C2%AB%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C%C2%BB-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF