زمان برگزاری برخی از آزمون‌های ۱۴۰۳ وزارت بهداشت تغییر کرد

آخرین به‌روزرسانی منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۳ توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

به گزارش ایسنا، پس از انتشار جدول آزمون‌های سال ۱۴۰۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در آبان ماه ، تقویم جدید آزمون‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از سوی مرکز سنجش پزشکی منتشر شده، نشان می‌دهد تاریخ برگزاری برخی از آزمون‌های وزارت بهداشت تغییر کرده است. 

بر اساس این تغییرات، زمان برگزاری آزمون ارتقا و گواهینامه دستیاران تخصصی پزشکی مشخص شد، این آزمون در مردادماه برگزار می‌شود.

زمان برگزاری برخی از آزمون‌های ۱۴۰۳ وزارت بهداشت تغییر کرد

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101208455/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF