زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

رییس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم می گوید: ناپدید شدن ابرهای باران زا در شمال باختری ایران و تداوم آنها در نواحی همسایه ترکیه را می توان به ترکیبی از توپوگرافی، – رییس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم می گوید: ناپدید شدن ابرهای باران زا در شمال باختری ایران و تداوم آنها …
منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021020939929573376/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF