زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش تغییر کرد

تاریخ برگزاری آزمون جذب معلم بدنی، تربیتی و راهنمایی تغییر یافته و تاریخ جدید شرکت در این آزمون 24 اردیبهشت 1403 هجری شمسی اعلام شده است. تاریخ برگزاری آزمون استخدامی معلم ورزش – تاریخ برگزاری آزمون استخدامی معلم ورزش راهنمایی آموزشی و تغییر و تاریخ جدید این آزمون 14 …
منبع خبر: سطح اینترنت
طبقه بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021201220935024640/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF