رونمایی از صفحه اختصاصی کاظمی آشتیانی در سامانه رویتاب


تهران- ایرنا- تارنمای دکتر سعید کاظمی آشتیانی بنیانگذار پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی و سلول‌های بنیادی در ایران همزمان با مراسم بزرگداشت هجدهمین سالگرد وی رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85347796/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8