روزه می‌تواند به کاهش التهابات مزمن کمک کند


تهران– ایرنا– دانشمندان دانشگاه کمبریج کشف کردند که روزه گرفتن از یک راه جدید به کاهش التهابات مزمن کمک می‌کند و این تحقیق یافته‌های قبلی در خصوص مزایای سلامتی روزه گرفتن و محدود کردن کالری دریافتی بدن را تایید و تقویت می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85376089/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF