ردیابی کوه های یخ با هوش مصنوعی


تهران- ایرنا- پژوهشگران با استفاده از ابزار جدید هوش مصنوعی کوه‌های یخ را در اقیانوس منجمد جنوبی شناسایی می‌کنند. این موفقیت اولین گام در ردیابی چرخه کامل حیات بیشتر کوه‌های یخ در قطب جنوب با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای است. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85302049/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C