رتبه بندی و پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته به کجا رسید؟

علی فرهادی؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، نیز به تازگی درباره چرایی واریز نشدن 30 درصد از پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته تا به امروز به تسنیم گفت: سازمان برنامه و بودجه به وزارت آموزش و پرورش قول داده بود تا اعتبار لازم برای واریز 30 درصد از پاداش پایان خدمت فرهنگیان …
منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020902938746998784/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7