رتبه بندی معلمان تغییر می کند؟

رتبه بندی معلمان متفاوت خواهد بود – مهر: وزیر آموزش و پرورش گفت: در رتبه بندی باید شخصیت معلمی و اقدامات معلمانه را کشف کنیم، معلمی به روش و منش است و این موضوع را در رتبه بندی بعدی که بسیار متفاوت خواهد بود، لحاظ خواهیم کرد. رضامراد صحرایی در چهاردهمین گردهمایی مدیران …
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020900151485540352/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F