رایزنی برای انتقال فناوری ساخت پهپادهای کشاورزی به ازبکستان


تهران- ایرنا- رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری گفت: با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه هفته نوآوری ازبکستان توافقاتی در حوزه کشاورزی و پهپادهای کشاورزی صورت گرفت که هیاتی از آن کشور به ایران سفر کرده و در حال مذاکره روی این محصولات هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85343803/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86