راه‌اندازی شبکه ملی نخبگان در وزارت بهداشت

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت از راه‌اندازی شبکه ملی نخبگان خبر داد و گفت: این شبکه بستری برای تعامل نخبگان وزارت بهداشت است.

به گزارش ایسنا، مهدی باقری، در نشست خبری معاون آموزش وزارت بهداشت گفت: تکریم از جایگاه نخبگان در وزارت بهداشت اهمیت بالایی دارد و یکی از راه های جلوگیری از مهاجرت آن هاست.

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت افزود:  تاکنون پانزده دوره المپیاد علمی در وزارت بهداشت برگزار شده است و به زودی شانزدهمین دوره را در پیش خواهیم داشت.

وی به تغییر رویه برگزاری المپیاد علمی اشاره کرد و گفت: محوریت المپیادها از آزمون برداشته شده است و خلاقیت را با نگاه به نظام سلامت کشور جایگزین کرده ایم.

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت ادامه داد: برای نخبگانی از مناطق محروم دوره پودمانی در راستای عدالت آموزشی با حضور ۸۰ هیات علمی برگزار کرده ایم. در این پودمان ها تعداد ۴ هزار دانشجو آموزش دیده اند تا بتوانند در المپیاد حضور یابند.

باقری از راه اندازی شبکه ملی نخبگان خبر داد و گفت: حدود ۵ هزار و ۵۰۰  نفر به عنوان استعداد درخشان در وزارت بهداشت احراز شده اند؛ از این رو می‌خواهیم یک بستر جدید ایجاد کنیم که نخبگان علاقه مندی‌های خود را به تبادل بگذارند.

همچنین در ادامه محسن عباسی، مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت نیز درباره استقبال و عدم استقبال افراد از برخی  رشته ها گفت: برای این موضوع پدیده چند عاملیتی وجود دارد، یک بخش آن مربوط به آموزش است. بخش دیگر مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی می شود.

وی افزود: علاوه بر حفظ ظرفیت در رشته ها راهکارهای تشویقی همانند افزایش حقوق دستیاری، بومی گزینی و تکمیل ظرفیت به شیوه های مختلف را داشته ایم.

در ادامه رضا یزدانی، دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت نیز گفت: تعداد ۴۴ دانشکده پزشکی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۶ دانشکده دولتی هستند.

وی با بیان اینکه سالانه تعداد دو هزار پذیرش عمومی داشته ایم، گفت: برای افزایش ظرفیت تامین زیرساخت ضروری است.

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت برگزاری آزمون صلاحیت بالینی را پراهمیت دانست و گفت: این آزمون در ارتقای کیفیت آموزشی دندانپزشکی اهمیت زیادی دارد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111712949/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA