دوره آموزشی جهاد دانشگاهی برای شناخت دقیق آمریکا منتشر شد


تهران- ایرنا- برگزاری دوره آموزشی”مطالعات آمریکا و نظام سلطه” برای آشنایی هرچه دقیق‌تر اقشار مختلف دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان از نوع سیاست و حکومت بزرگترین نظام سلطه دنیا را می توان یکی از اقدامات ارزشمند اخیر معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی در ۴۵ سالگی انقلاب اسلامی قلمداد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85383912/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF