دهه‌فجر بهترین فرصت برای بیان حقایق انقلاب و جلوگیری از تحریف‌هاست


تهران- ایرنا- معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، دهه فجر را فرصتی بی‌نظیر در راستای جهاد تبیین و یادآوری حماسه‌های فراموش‌نشدنی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به نسل جوان در ممانعت از پذیرش روایت‌های انحرافی و بعضا جعلی از انقلاب اسلامی در افکار عمومی دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85380395/%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA