دشمن تهاجم فرهنگی را در مقابل جهاد نرم انقلاب اسلامی به راه انداخت+فیلم


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، انقلاب اسلامی را جهادی نرم دانست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن جنگ شناختی و تهاجم فرهنگی را برای مقابله با آن به راه انداخت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85376418/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85