دریافت گواهی کسر از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری، لشکری، آموزش و پروش، نفت و سایر نهاده

سامانه دریافت گواهی کسر از حقوق بازنشستگان، در بازنشسته تامین اجتماعی، کشوری، لشکری، آموزش و پرورش یا شرکت نفت و سایر نهادها، متفاوت می باشد. – دریافت نامه کسر حقوق بازنشسته تامین اجتماعی، با مراجعه به سایت سازمان، ورود به حساب کاربری، انتخاب گزینه درخواست گواهی و …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021006837063944192/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%8C