دریافت هزینه های لوکس در مدارس غیردولتی «ممنوع» است

دریافت هزینه های لوکس در مدارس غیردولتی «ممنوع» است

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شهریه جدید مدارس غیردولتی گفت: بخشی از دریافتی ها و هزینه های اضافی در مدارس غیردولتی مشمول هزینه های تحصیلی مدارس غیردولتی است. سیستم قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار و تصمیمات انجمن اولیا و مربیان مدارس از جمله هزینه سرویس مدرسه، پوشش دانش آموزی و غیره که ربطی به شهریه های قانونی مدارس ندارد.

به گزارش ایسنا. احمد محمود زاده با بیان اینکه امروز به برکت انقلاب آموزش و پرورش تحت پوشش 98 درصدی دانش آموزان قرار گرفته است، گفت: دانش آموزی نداریم که به دلیل کمبود معلم و نبود مدرسه غیبت کند پایش مستمر و ارزیابی مکرر مدارس غیردولتی گفت: با توجه به تعداد مدارس و مراکز استان، در دو سال گذشته تنها با هزار و 30 مورد و اعتراض مواجه بودیم و پس از بررسی نهایی، 250 مدرسه به دلیل تعطیلی به تخلفات از یک سال تا چند سال و این یعنی نظارت میدانی در استانداری ها و مرکز به صورت یک تیم انجام می شود.

تعداد محدودی از تخلفات انجام شده در تعداد کمی از مدارس و مراکز غیر دولتی

وی با اشاره به محدود بودن تخلفات صورت گرفته در تعداد معدودی از مدارس و مراکز و نحوه تعیین جرایم مدارس متخلف افزود: در گذشته جرایم در پرونده درج شده، اخطار داده شده و مدرسه تعطیل شده است . مدارس به عنوان یک عامل بازدارنده که با بررسی قانون مدارس غیردولتی از برنامه درسی نیز از جرایم نقدی و کسر از حساب مدرسه استفاده کردیم، یعنی در صورت تخلف مدرسه از شهریه هزینه از حساب مدرسه کسر می شود و داده می شود. به دانش آموز و در صورت گسترده تر بودن تخلفات، جریمه های دریافتی از مدارس متخلف اختصاص به مدارس مناطق محروم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در دولت سیزدهم به منظور تحقق شعار شفافیت و جلوگیری از رانت خواری و فساد، تمامی برنامه ها و فعالیت ها بر اساس قانون اجرا می شود، ادامه داد: بر اساس مواد 15 و در ماده 16 قانون تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی، شورا الگو و شاخص نظارت مرکزی (آموزش و پرورش) را برای تعیین شهریه تعیین کرده و دولت را موظف به رعایت قوانین مندرج در چارچوب قانون کرده است مدل.

شهریه 74 درصد مدارس غیردولتی بین 10 تا 30 میلیون تومان است.

محمود زاده با بیان اینکه حدود 40 درصد شهریه مدارس در کشور بین 10 تا 20 میلیون تومان برآورد شده است، افزود: حدود 34 درصد شهریه مدارس بین 20 تا 30 میلیون تومان برآورد شده که 14 درصد شهریه مدارس بین 30 است. و 40 میلیون تومان بود

شهریه زیر 1 درصد مدارس 80 میلیون تومان است

هزینه های اضافی مدارس مانند ناهار و سرویس مدرسه به شهریه مربوط نمی شود

وی با اشاره به اینکه 6 درصد سایر مدارس کشور بین 40 تا 50 میلیون تومان شهریه دارند، ادامه داد: 2.5 درصد مدارس بین 50 تا 60 میلیون تومان و 1.5 درصد بین 60 تا 70 میلیون تومان شهریه دارند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی توضیح داد: نمودار نشان می دهد که درصد شهریه کمتر از یک درصد مدارس بین 70 تا 80 میلیون تومان و شهریه حدود نصف است. و مدارس پس از بررسی و تایید سامانه اعلام می شود. وی گفت: بخشی از دریافتی ها و هزینه های تکمیلی در مدارس غیردولتی تابع سامانه قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار و تابع تصمیمات اولیا مربیان مدرسه است. انجمن اعم از هزینه های تهیه نهار، سرویس مدارس، پوشاک دانش آموزی و … که به هیچ وجه به شهریه قانونی مدارس مربوط نمی شود.

مدارس در صورت دریافت پولی غیر از هزینه های قانونی، باید با والدین قرارداد امضا کنند

محمودزاده با بیان اینکه مدارس در صورت دریافت وجهی غیر از شهریه قانونی موظف به عقد قرارداد با اولیا هستند، تصریح کرد: هرگونه هزینه تجملی، پذیرایی و غیره که با فرهنگ اسلامی ایرانی و برنامه های درسی معارف اسلامی همخوانی نداشته باشد ممنوع است.

وی در خصوص هزینه های درسی و فوق برنامه در مدارس غیردولتی ادامه داد: برای تنویر افکار عمومی باید شهریه های قانونی و سایر دریافتی های مدارس شفاف سازی و تفکیک شود تا مردم با علم و آگاهی فرزندان خود را ثبت نام کنند.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1403032718239/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9