دانشکده‌های موضوعی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شود

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید با توجه به شرایط آمایشی و توانمندی‌های منطقه دانشکده‌های موضوعی را ایجاد کنند.

به گزارش ایسنا، بیستمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمد با حضور محمد علی‌اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا در واحد یاسوج برگزار شد.

علی‌اکبری در این جلسه با تبریک اعیاد شعبانیه و با اشاره به روند جذب دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با مدیریت طهرانچی تعداد دانشجویان از ۹۵۰ هزار دانشجو به یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است.

وی با تأکید بر توسعه درآمدهای غیرشهریه ای در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: واحدهای دانشگاهی باید با برنامه ریزی، جذب درآمدهای غیرشهریه ای را در اولویت قرار دهند.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی به سامانه‌ای شدن تمامی امور در این دانشگاه اشاره و تصریح کرد: حوزه های حسابرسی، مالی، آموزش، پژوهش و … در دانشگاه آزاد اسلامی بسیار شفاف و به روز شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی علی‌اکبری با اشاره به فعالیت دانشکده‌های موضوع محور در دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: با استفاده از دانشکده‌های موضوعی باید دانشجویان را به سمت رشته‌های جدید و مطابق با شرایط اقتصادی و علمی جامعه هدایت کنیم. واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز باید با توجه به شرایط آمایشی و توانمندی‌های منطقه دانشکده‌های موضوعی را ایجاد کنند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112518294/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF