دانش‌آموزان با روحیه بسیجی واقعی تربیت شوند


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه  براساس سند تحول، دانش‌آموز با روحیه بسیجی واقعی تربیت می‌شود، گفت: بسیج مکتبی‌ترین و انقلابی‌ترین نیروی جهان است و به هر کجا وارد شده با موفقیت همراه بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307158/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF