دانش‌آموزان ایرانی خواستار توقف جنگ در غزه هستند


تهران – ایرنا – رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با بیان اینکه کلاس‌های درس کودکان غزه تعطیل شده است و برخی از آنها شهید شده‌اند، گفت: دانش آموزان ایرانی ضمن اعلام انزجار از این رژیم کودک‌کش، با کودکانی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، ابراز همدردی می کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85341477/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF