خزعلی: بازارچه‌هایی برای لباس‌های استاندارد حجاب ایجاد شود


تهران – ایرنا – معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بازارچه‌هایی در هر استان باید وجود داشته باشد که بتوان به سادگی لباس‌های استاندارد حجاب را تهیه کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307179/%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF