خزریان: آموزش و پرورش شاخص ها و سازوکارهایی برای سنجش اثربخشی برنامه های خود ندارد

عضو کمیسیون نود مجلس در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که آموزش و پرورش بسیار درگیر امور روزمره است. آموزش و پرورش شاخص ها و سازوکارهایی برای سنجش اثربخشی برنامه های خود ندارد و در نتیجه برای اجرای آنها تصمیم گیری می شود و هزینه هایی نیز پرداخت می شود… – فنا نیوز…
منبع خبر: فنا نیوز
دسته بندی اخبار: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030130177048467456/%D8%AE%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C