خبر مهم برای بازنشستگان/ کسر از حقوق بازنشستگان کشوری/ فیش حقوقی بازنشستگان کشوری

خبر مهم برای بازنشستگان/ کسر از حقوق بازنشستگان کشوری/ فیش حقوقی بازنشستگان کشوری سامانه دریافت گواهی کسر از حقوق بازنشستگان، در بازنشسته تامین اجتماعی، – سامانه دریافت گواهی کسر از حقوق بازنشستگان، در بازنشسته تامین اجتماعی، کشوری، لشکری، آموزش و پرورش یا شرکت نفت …
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021112029371854848/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%2F-%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%2F-%D9%81%DB%8C%D8%B4