خبر معاون رییسی درباره پیروزی حقوقی ایران در 5 پرونده بین المللی

معاون حقوقی رییس جمهور گفت که اخیرا در پنج پرونده بین المللی رأی به نفع ایران صادر شده است. – به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه اخیرا در پنج پرونده بین المللی رأی به نفع ایران صادر شده است ، اظهار کرد: به طور مثال بعضی از مدارس …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021119079791044608/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86